Tokenview ra mắt BRC-20 Token Explorer

Tokenview đã chính thức ra mắt trình duyệt mã thông báo BRC-20, hỗ trợ người dùng truy cập dữ liệu OrdinalsNFT trên chuỗi Bitcoin, bao gồm chữ khắc, giao dịch gốc, UTXO, khối gốc, loại nội dung, địa chỉ Chủ sở hữu, chi tiết chuyển khoản và giao dịch, v.v. Tokenview trước đây đã ra mắt dịch vụ dữ liệu BTCOrdinalsAPI và phân giải tên miền .btc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr