Binance sẽ loại bỏ AUDIO/BUSD, BAT/BUSD, BSW/BUSD và các cặp giao dịch khác vào ngày 8 tháng 9

Binance đã đưa ra thông báo rằng để bảo vệ người dùng tốt hơn và duy trì thị trường giao dịch chất lượng cao, Binance sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên tất cả các cặp giao dịch giao ngay trực tuyến và có thể do những yếu tố này, một số cặp giao dịch giao ngay đã bị hủy niêm yết. . Theo kết quả kiểm toán gần đây, Binance sẽ loại bỏ các cặp giao dịch giao ngay sau đây và ngừng giao dịch: 13:00, ngày 8 tháng 9 năm 2023 (Giờ quận 8 miền Đông): AUDIO/BUSD, BAT/BUSD, BSW/BUSD, CITY/BUSD, CVX/BUSD, FORTH/BUSD, JUV/BUSD, MOB/BUSD. Vào lúc 15:00 ngày 8 tháng 9 năm 2023 (giờ quận 8 phía đông): OGN/BUSD, OMG/BUSD, PLA/BUSD, POLS/BUSD, REI/BUSD, RSR/BUSD, SCRT/BUSD, TVK/BUSD. 17:00, ngày 8 tháng 9 năm 2023 (giờ Quận Đông 8): ADA/BIDR, MATIC/BIDR, UTK/BUSD, ZIL/BIDR. Lưu ý: Các cặp giao dịch giao ngay bị hủy niêm yết sẽ không ảnh hưởng đến tính khả dụng của token trên Binance Spot (nếu có). Người dùng vẫn có thể giao dịch tài sản cơ bản và báo giá tài sản của các cặp giao dịch giao ngay trên trên các cặp giao dịch khác do nền tảng Binance cung cấp.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights