Binance Pay đã tích hợp Injective và hỗ trợ INJ làm tùy chọn thanh toán

Binance Pay đã tích hợp Injective làm tùy chọn thanh toán, cho phép sử dụng INJ tại các thương gia và thanh toán ngang hàng, bao gồm sử dụng INJ để thanh toán tiền khách sạn, vé máy bay, mua sắm trực tuyến, v.v. thông qua Binance Pay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr