Giao thức dữ liệu xã hội Web3 Inspect tích hợp Polygon và sẽ ra mắt phiên bản 2.0

Vào ngày 10 tháng 5, giao thức dữ liệu xã hội Web3 Inspect đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Polygon. NFTinspect sẽ tích hợp NFT dựa trên chuỗi khối Polygon và thêm một hệ thống xếp hạng Polygon chuyên dụng vào trang web của mình. Nó cũng sẽ tạo ra các công cụ và công cụ cho cộng đồng Polygon. Phục vụ và cùng phát triển các dự án NFT/Web3 mới và các chương trình giáo dục/tham gia cộng đồng với Polygon. Ngoài ra, Inspect cũng tiết lộ rằng phiên bản 2.0 sẽ sớm ra mắt để đạt được mục tiêu đa chuỗi của mình.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr