Binance nhận yêu cầu điều tra từ Canada và đang yêu cầu thu hồi lệnh

Theo tài liệu đã được nộp tới Tòa án Capital Markets Tribunal, Ủy ban Chứng khoán tỉnh Ontario, Canada đã phát đi lệnh điều tra sàn Binance trong tháng trước. Binance sẽ phải tiếp tục chịu sự điều tra nhằm xác định xem liệu họ có né tránh luật chứng khoán hay không.

Một vài ngày sau, Binance thông báo do “hướng dẫn mới liên quan đến stablecoin và hạn chế đối với nhà đầu tư”, họ sẽ rời khỏi Canada. Binance đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán tỉnh Ontario từ bỏ cuộc điều tra và khẳng định rằng cuộc điều tra “cực kỳ rộng lớn” và “không có căn cứ thực tế nào”.

Trong tài liệu được nộp vào ngày 18 tháng 5, Binance bổ sung rằng “lệnh điều tra không có mục đích hợp pháp” và sàn giao dịch này đã rút lui khỏi tỉnh Ontario và Canada. Một phiên điều trần về việc có thu hồi cuộc điều tra sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 6.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights