Thư ký FMA: Các công ty tiền điện tử đang rời khỏi Hoa Kỳ được ‘Chào mừng’

Benoît de Juvigny, Tổng thư ký của Cơ quan Thị trường Tài chính (AMF), nói với các phóng viên rằng các công ty tiền điện tử rời khỏi Hoa Kỳ là “hoan nghênh”. Các quốc gia thành viên EU đã có khoảng 74 công ty tiền điện tử đã đăng ký bao gồm cả BinanceBitstamp. Với việc thực hiện luật mã hóa MiCA EU vừa được thống nhất, hơn 100 công ty có thể được đăng ký tại Pháp. Được biết, hệ thống cung cấp tài sản dịch vụ tiền điện tử, được gọi là PSAN, đã được luật hóa vào năm 2019.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr