Binance: Một dự án lừa đảo tuyên bố sai sự thật là có quan hệ hợp tác với Binance để thu hút sự chú ý rộng rãi

Theo tin tức vào ngày 21 tháng 8, Binance đã tuyên bố trên nền tảng xã hội của mình rằng họ đã nhận thấy rằng các dự án lừa đảo đã tuyên bố sai sự thật là có mối quan hệ hợp tác với Binance để thu hút sự chú ý rộng rãi. Binance nhắc nhở người dùng thận trọng khi nghiên cứu các dự án và mối quan hệ hợp tác thực sự sẽ được công bố trên các kênh chính thức của Binance.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights