Binance loại bỏ ngân hàng Venezuela khỏi danh sách dịch vụ P2P

Theo tin tức ngày 29 tháng 8, Binance đã loại các ngân hàng Venezuela khỏi danh sách dịch vụ P2P, hoặc phù hợp với các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế. Các ngân hàng Venezuela đã được các công ty tư nhân bán cho nhà nước vào năm 2009, trong khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chính phủ Venezuela và các chi nhánh vào năm 2018 và 2019 để đáp lại cuộc đàn áp các cuộc biểu tình vào năm 2014 và 2017. Theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, các ngân hàng tư nhân Venezuela như Banesco, Banplus và Ngân hàng tỉnh BBVA vẫn nằm trong danh sách nền tảng Binance P2P.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights