Nhà phát triển Dubai tiết lộ khách sạn Tháp Bitcoin đầu tiên trên thế giới

Jinse Finance báo cáo rằng các nhà phát triển Dubai đã khai trương Khách sạn Tháp Bitcoin đầu tiên trên thế giới và một nhà phát triển đã công bố kế hoạch xây dựng một khách sạn độc đáo có hình dạng giống như bitcoin ở thành phố Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Sáng kiến ​​mới này nhằm mục đích chứng minh tầm quan trọng của tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Được biết, khách sẽ có cơ hội sử dụng NFT trong thời gian lưu trú và khách cũng sẽ có cơ hội đầu tư vào tiền điện tử.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr