Binance đã hoàn thành vòng thứ hai của kế hoạch airdrop LUNA

Theo tin tức chính thức, Binance đã công bố hoàn thành kế hoạch airdrop LUNA vòng thứ hai và đã phân phối LUNA cho những người dùng đủ điều kiện nắm giữ Terra Classic (LUNC) và TerraClassicUSD (USTC) tại thời điểm chụp nhanh. Được biết, Binance sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2022 hoặc tháng 6 năm 2023 để phân phối số airdrop Terra (LUNA) còn lại và toàn bộ quá trình dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng 24 hoặc 48 tháng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr