Binance Australia: Đã xác nhận với các đối tác thanh toán địa phương, người dùng có thể tiếp tục rút đô la Úc

Binance Australia (BinanceAustralia) đã tweet: “Chúng tôi đã xác nhận với các đối tác thanh toán địa phương rằng người dùng có thể tiếp tục rút đô la Úc và thông tin thêm sẽ được cập nhật sau. Người dùng vẫn có thể mua hàng qua thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng hoặc để bán “.

Đầu ngày hôm nay, Binance Australia cho biết, “Bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, người dùng Binance không thể cung cấp ngay khoản tiền gửi PayID AUD cho người dùng Binance. Chúng tôi đã biết được từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba rằng việc rút tiền chuyển khoản ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người dùng có thể vẫn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để mua và bán tiền điện tử và thị trường P2P của Binance sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr