Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBernstein: ETF Bitcoin giao ngay có thể được phê duyệt vào đầu...

Bernstein: ETF Bitcoin giao ngay có thể được phê duyệt vào đầu năm 2024

Các nhà phân tích của Bernstein cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng quy mô hiện tại của ngành quản lý quỹ tiền điện tử là khoảng 45-50 tỷ USD và quy mô quản lý tài sản của nó có khả năng vượt quá 500 tỷ USD trong 5 năm tới. Các nhà phân tích cho biết nhu cầu sẽ đến từ các cố vấn đầu tư, tài sản và các sản phẩm ngân hàng tư nhân, cũng như khả năng dễ dàng truy cập Bitcoin ETF trong tài khoản môi giới trực tiếp và các nhà phân tích tin rằng cơ hội Bitcoin ETF giao ngay được phê duyệt vào đầu năm 2024 đã tăng lên đáng kể. Các nhà phân tích tin rằng SEC sẽ không “đưa ra một lý do khác để từ chối” mà sẽ đi theo “con đường trung gian” và chấp nhận thỏa thuận chia sẻ giám sát với Coinbase vì các đề xuất này được đề xuất bởi các nhà quản lý quỹ truyền thống và thỏa thuận là với Nasdaq. trao đổi quy định như Gram.