Beosin: Tổng thiệt hại trong các cuộc tấn công tháng 8 là khoảng 17,43 triệu USD

Theo giám sát rủi ro bảo mật BeosinEagleEye, cảnh báo sớm và giám sát nền tảng chặn của công ty kiểm toán bảo mật blockchain Beosin, vào tháng 8 năm 2023, số lượng sự cố bảo mật khác nhau và số lượng tổn thất đã giảm đáng kể so với tháng 7. Trong tháng 8, có thêm hơn 25 sự cố bảo mật điển hình xảy ra, tổng thiệt hại do tấn công khoảng 17,43 triệu USD, giảm khoảng 90% so với tháng 7; tổng số tiền của RugPull đạt 28,85 triệu USD, tăng khoảng 18% so với tháng 7. Vụ tấn công lớn nhất trong tháng này là vụ tấn công vào PrecisionProtocol trên chuỗi Optimism, dẫn đến thiệt hại khoảng 7,3 triệu USD. Trong tháng này, các vụ lừa đảo trốn thoát đã gia tăng. Các vụ việc lớn hơn là: Dòng tiền đa chữ ký của PEPE là 15,5 triệu đô la Mỹ, quan chức này cho biết “việc này được thực hiện bởi ba thành viên cũ trong nhóm”; RugPull, dự án MagnateFinance trên chuỗi Base, lỗ khoảng 6,5 triệu Dollar. Ngoài ra, số vụ tội phạm mã hóa bị cảnh sát bẻ khóa đã tăng lên trong tháng này, liên quan đến nhiều vụ trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ, vụ lớn nhất là vụ rửa tiền 1 tỷ đô la Singapore do cảnh sát Singapore phá.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights