BAYC: Phát hiện lỗi trong quá trình thử nghiệm HV-MTL Rift, sẽ trì hoãn việc mở cửa cho đến tuần sau

Theo tin tức ngày 7/9, Câu lạc bộ du thuyền BoredApe (BAYC) nêu trên mạng xã hội Do đó, Rift sẽ mở cửa vào tuần tới để đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho mọi người và bản cập nhật cũng như ngày phát hành được xác nhận sẽ được chia sẻ vào thứ Hai tuần sau.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights