Báo cáo của Ủy ban ổn định tài chính và IMF: Việc sử dụng tiền điện tử cần được kiểm soát, không bị cấm

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Một báo cáo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) phối hợp đưa ra tuyên bố rằng tiền điện tử không chứng tỏ được tính hữu ích như những người đề xuất tuyên bố và có thể gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới, nhưng chúng có thể gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới. việc sử dụng nên được kiểm soát hơn là bị cấm. Báo cáo đã đưa ra năm đề xuất sau đây về quy định tiền điện tử:

1. Tài sản tiền điện tử không được coi là tiền tệ chính thức hoặc hợp pháp, và do rủi ro và lo ngại gây mất ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế, ngân hàng trung ương nên tránh sử dụng tài sản tiền điện tử.

2. Chính sách thuế cần đảm bảo xử lý rõ ràng các tài sản tiền điện tử và các cơ quan chức năng nên hợp tác trong việc chia sẻ thông tin xuyên biên giới và giám sát tài chính để đạt được sự tuân thủ thuế hiệu quả, rủi ro và sử dụng quyền hạn của nó theo các tiêu chuẩn quốc tế . 

3. Các khu vực pháp lý cũng nên cập nhật hoặc làm rõ luật áp dụng cho việc xử lý tài sản tiền điện tử khi cần thiết. 

4. Cần có sẵn các hệ thống và quy trình để thu thập, lưu trữ, bảo vệ và báo cáo kịp thời, chính xác dữ liệu tài sản tiền điện tử và các cơ quan chức năng phải có quyền truy cập tùy ý vào dữ liệu này. 

5. Các nhà phát hành stablecoin toàn cầu và các bên liên quan nên cung cấp cho người tham gia thị trường thông tin toàn diện và minh bạch để hiểu chức năng của từng token. Các nhà chức trách nên yêu cầu stablecoin cung cấp cho tất cả người dùng các khiếu nại pháp lý mạnh mẽ đối với nhà phát hành và/hoặc tài sản thế chấp cơ bản, cũng như đảm bảo việc mua lại kịp thời.

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất

Verified by MonsterInsights