Backpack Exchange hiện hỗ trợ gửi và rút token USDC tiêu chuẩn ERC20 và SPL

Vào ngày 20 tháng 5, theo tin tức chính thức, Backpack Exchange hiện hỗ trợ gửi và rút token USDC tiêu chuẩn ERC20 và SPL

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr