Axie Infinity tính toán cân bằng lại lượng SLP lưu hành

Hiện tại người chơi được thưởng SLP token cho trận thắng của mình làm giảm giá trị thực của tài sản này. Đội ngũ Axie đang cân nhắc trung hòa lại điều đó.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr