Aptos tích hợp Chainlink CCIP và nguồn cấp dữ liệu để thúc đẩy phát triển DApp

Blockchain Lớp 1 Aptos đã công bố trong hội nghị Consensus 2024 rằng họ sẽ tích hợp Giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP) của Chainlink và các nguồn dữ liệu oracle để thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung (DApp) trong hệ sinh thái Aptos. Sự hợp tác này đánh dấu lần đầu tiên một blockchain dựa trên Move tích hợp các dịch vụ Chainlink.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr