Altcoin Buzz dự đoán LDO, ETC và OP tăng giá mạnh nhất khi Ethereum hợp nhất

Lý do họ đưa ra bởi vì Lido Finance đóng vai trò giao thức staking ETH, các miners chuyển sang đào Ethereum Classic và Optimism là layer-2 đang được các nhà đầu tư quan tâm nhất.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr