Allora Tích Hợp Với zkSync, Ra Mắt Các Nguyên Mẫu AI Phi Tập Trung Trên Hệ Sinh Thái

Allora, một mạng lưới AI phi tập trung, đã hợp tác với zkSync để giới thiệu các nguyên mẫu AI phi tập trung cho hệ sinh thái của nó, theo tin tức từ ChainCatcher. Việc tích hợp này mở ra cánh cửa cho một loạt các ứng dụng mới được hỗ trợ bởi AI, mang lại lợi ích cho người dùng và nhà phát triển trong hệ sinh thái Allora.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr