ALEX mở Chương trình tài trợ Treasury cho người dùng bị ảnh hưởng bởi các sự cố bảo mật gần đây

Nền tảng Bitcoin DeFi ALEX Lab đã thông báo trên nền tảng X rằng Chương trình Tài trợ Treasury đã chính thức khai trương. Tất cả người dùng bị ảnh hưởng bởi các sự cố bảo mật trước đó, bao gồm cả những người muốn từ chối, giờ đây có thể truy cập cổng tương ứng để xác nhận lựa chọn của họ và kiểm tra trạng thái tài sản của họ. Theo tin tức trước đó vào giữa tháng 5, ALEX Lab đã bị tấn công và mất 4,3 triệu USD, sau đó bán 3% số token để huy động 10 triệu USDC, trong đó 7 triệu được sử dụng cho các dự án tiền thưởng hoặc Tài trợ Treasury .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr