ALEX đã mở tất cả các nhóm quỹ và khôi phục thanh khoản

ALEX Lab đã thông báo tất cả các nhóm ALEX hiện đã mở, bao gồm các nhóm GUS, MEGA, LONG, NOT, Pepe, MAX, STX, DIKO và USDA. ALEX Lab Foundation đã khôi phục thanh khoản để đảm bảo giao dịch suôn sẻ cho người dùng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr