50.000 ORDI đã được bán với tổng giá 32 BTC

Hợp thỏa thuận thông thường (inscription) #5091133 đã được giao dịch trên ví Regular Wallet vào lúc 02:36 ngày 10 tháng 5 năm 2023, giờ Bắc Kinh với mức giá 32 BTC (trị giá khoảng 883.606 đô la Mỹ), lập kỷ lục cho một giao dịch trong lịch sử của Ordinals. Đó là lệnh giao dịch ký hợp đồng tại BRC20, chứa 50.000 ORDI. Tính đến thời điểm đưa tin, ORDI hiện được niêm yết ở mức 18,43 đô la, giảm 5,88% trong 24 giờ. Thị trường dao động rất lớn, hãy làm tốt công việc kiểm soát rủi ro.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr