― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Bitcoin SMC Chart Update 23/05/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 69.500. Chờ mua ở 67.000 – 66.000. Mục tiêu chốt lời 72.000 – 73.000 – ATH

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

1D BNBUSDT SMC Chart Update 18/06/2024

BNB giảm 1,7% trong 24h, xuống mức 582, hiện đang giao dịch ở mức 594. Chờ mua ở 595 – 583. Mục tiêu chốt...

4h Ethereum SMC Chart Update 18/06/2024

ETH giảm 2,42% trong 24h, xuống mức 3.352, hiện đang giao dịch ở mức 3.427. Chờ mua ở 3.420 – 3.350. Mục tiêu chốt...

4h Ethereum SMC Chart Update 17/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.586 USD. Chờ mua ở 3.575 - 3.535. Mục tiêu chốt lời ở 3.700 – 3.775Lưu ý:...