― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

4h Bitcoin Elliott chart update 04/05/2023

Xu hướng lớn của Bitcoin vẫn là tăng, tuy nhiên ở biểu đồ 4h thì đang vùng điều chỉnh giảm của sóng ABC-đen

Bitcoin vừa kết thúc sóng B-đen và tiếp tục đi sóng C-giảm, sóng C-giảm. Sóng kỳ vọng sẽ đi theo mô hình 5-3-5 với C-đen là 5 sóng.

Chúng ta đang đi sóng iii-đen nhỏ của sóng C-đen lớn hơn, sóng C kỳ vọng sẽ giảm xuốn dưới vùng 26k để kết thúc sóng II-đỏ

1D Shiba Chart Update 22/05/2024

SHIB hiện đang sideway trong khoảng 0.0000265 - 0.0000245, giao dịch ở mức 0.000026. Mua ở giá hiện tại hoặc chờ mua ở 0.000025...

4h Ethereum SMC Chart Update 21/05/2024

ETH tin tức SEC sắp phê duyệt ETF Ethereum Spot đã khiến giá ETH tăng 20% trong 24h qua, hiện đang giao dịch ở mức...

4h Bitcoin SMC Chart Update 20/05/2024

BTC đã chạm kháng cự 66.000 – 65.000, hiện đang giao dịch ở mức 66.700. Chờ mua ở 66.000 – 65.000 hoặc chờ break...