4h Bitcoin Elliott chart update 04/05/2023

- Advertisement -

Xu hướng lớn của Bitcoin vẫn là tăng, tuy nhiên ở biểu đồ 4h thì đang vùng điều chỉnh giảm của sóng ABC-đen

Bitcoin vừa kết thúc sóng B-đen và tiếp tục đi sóng C-giảm, sóng C-giảm. Sóng kỳ vọng sẽ đi theo mô hình 5-3-5 với C-đen là 5 sóng.

Chúng ta đang đi sóng iii-đen nhỏ của sóng C-đen lớn hơn, sóng C kỳ vọng sẽ giảm xuốn dưới vùng 26k để kết thúc sóng II-đỏ

Bài viết liên quan

Stably USD: Giải pháp stablecoin đầu tiên trên mạng Bitcoin

Nhu cầu sử dụng stablecoin ngày càng tăng và mới đây, Stably USD (USDS) là một trong những stablecoin mới nhất đã được giới...

1h Bitcoin Elliott chart update 31/05/2023

Bitcoin biểu đồ 1h ở xu hướng điều chỉnh giảm hướng về vùng dưới 26k.

Tổng quan về tiêu chuẩn NFT BRC-721 trên mạng Bitcoin

BRC-20 và BRC-721 là hai tiêu chuẩn token trên blockchain, nhưng có những điểm khác biệt lớn. Trong khi BRC-20 được sử dụng để...

Chi phí khai thác ít nhất là 5 đô la? Đọc BRC-1155 và GBRC-721 trong một bài viết

Chi phí phát hành cao là một trong những lý do ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin NFT. Mặc dù gần đây có nhiều giao...

Bitcoin Ordinals đạt 10 triệu bản khắc

Ordinals Protocol, một công nghệ mới nổi mạng Bitcoin, đạt một mốc quan trọng với hơn 10 triệu bản khắc trên blockchain Bitcoin. Dữ...

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất