― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1h Bitcoin Elliott chart update 10/06/2023

Bitcoin không bứt phá trên vùng 27.5k, cho thấy mô hình ABCDE chưa hoàn tất.

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp hơn để kết thúc sóng v-đen

Hiện tại Bitcoin đang chạy theo sóng (3)-đỏ và kỳ vọng kết thúc sóng giảm này ở vùng (5)-đỏ quanh mức 23.2-23.7k. Lưu ý mô hình này đúng khi Bitcoin giảm xuống dưới vùng 25.3k (mức thấp vừa rồi).

4h Bitcoin SMC Chart Update 19/07/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 64.200. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...

4H Ethereum SMC Chart Update 19/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.425. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...

4H Ethereum SMC Chart Update 18/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.416. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...