XT.COM Mùa chào đón mùa hè đã bắt đầu và người dùng mới sẽ có cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 200.000 USDT.

XT.COM khởi động mùa chào hè, thời gian sự kiện từ 00:00 ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến 24:00 ngày 12 tháng 6 năm 2024 (UTC+8), bao gồm nhiệm vụ mới, giảm phí xử lý, giao dịch giải thưởng may mắn, Đăng ký để giành tiền mặt, v.v. Người dùng mới tham gia sẽ có cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 200.000 USDT.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr