Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 là 18,9%

Theo “Fed Watch” của CME: xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 là 81,1% và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 18,9%; xác suất duy trì lãi suất ở mức mức hiện tại vào tháng 7 là 58,0%, xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 30,2% và xác suất tăng lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản là 11,9%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr