Wirex hợp tác với 1inch tích hợp API tổng hợp cho việc swap token

Hai bên công bố hợp tác với nhau và người dùng ví Wirex sẽ sớm có thể swap token trên 1inch.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr