Weng Xiaoqi: Hashkey Exchange không hỗ trợ người dùng ở Trung Quốc đại lục

Weng Xiaoqi, giám đốc điều hành của HashkeyGroup, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Jinse Finance rằng HashkeyExchange không hỗ trợ người dùng ở Trung Quốc đại lục và chỉ mở cửa cho 16 quốc gia và khu vực được SFC hỗ trợ và phê duyệt. Nó nói rằng Hoa kiều làm việc tại các quốc gia này và có địa chỉ làm việc và cư trú cố định sẽ được hỗ trợ. Nhưng hiện tại, cư dân đại lục đã có thị thực làm việc ở Hồng Kông không thể sử dụng HashkeyExchange.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights