Wang Jiangping: Bố cục hướng tới tương lai của trí tuệ nhân tạo, web3.0, 6G và các ngành tương lai khác

Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu lớn Quốc tế Trung Quốc năm 2023 đã khai mạc tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Wang Jiangping, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, đã tham dự lễ khai mạc và phát biểu. Wang Jiangping cho biết Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sẽ tăng cường phát triển tích hợp dữ liệu lớn và nền kinh tế thực, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa mới. Tăng cường nghiên cứu công nghệ cốt lõi then chốt, phối hợp và thúc đẩy các dự án tái thiết nền tảng công nghiệp và các dự án nghiên cứu thiết bị kỹ thuật lớn, đồng thời lên kế hoạch cho các ngành tương lai như trí tuệ nhân tạo, web3.0, điện toán tiên tiến, 6G, v.v., để hình thành năng lực cạnh tranh mới trên con đường mới. Không ngừng cải thiện khả năng cung cấp mạng, đẩy nhanh phạm vi phủ sóng sâu của mạng quang 5G và Gigabit, tạo ra kiến ​​trúc mạng và hệ thống cung cấp điện toán tích hợp đám mây và mạng, tích hợp mạng và điện toán, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự đổi mới và phát triển của mạng lớn ngành dữ liệu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights