W giảm xuống dưới 0,55 USD trong thời gian ngắn, với mức giảm 18,03% trong 24 giờ

W đã giảm xuống dưới 0,55 USD trong một thời gian ngắn và hiện được niêm yết ở mức 0,5557 USD, giảm 18,03% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr