Vương quốc Anh có ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển nhanh nhất trong số năm thị trường hàng đầu

Theo báo cáo của BitcoinCasinosCom, Vương quốc Anh có ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển nhanh nhất trong số năm thị trường hàng đầu, với doanh thu tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,89 tỷ USD vào năm 2023.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr