Vốn hóa thị trường USDe vượt 700 triệu USD

Theo Odaily, giá trị vốn hóa thị trường của USDe, stablecoin do Ethena Labs phát hành, đã vượt quá 700 triệu USD và hiện đang ở mức 742,35 triệu USD. USDe là một stablecoin dựa trên Ethereum được đảm bảo bằng phái sinh. Người dùng có thể sử dụng USD, ETH hoặc token thanh khoản để tạo USDe và sử dụng tài sản thế chấp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr