Vitalik mong muốn cộng đồng Ethereum tạm phản đối chính sách khắc nghiệt của Canada

Ủy ban Chứng khoán Ontario đã thực hiện giới hạn giao dịch tiền điện tử hàng năm là 30.000 đô la Canada đối với một số người dân Canada. Điều đó vấp phải nhiều sự phản đối của cộng đồng và Vitalik cũng không đồng tình với chính sách này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr