Vitalik: Chưa bao giờ bán ETH vì lợi ích cá nhân kể từ năm 2018

Theo tin tức ngày 18 tháng 10, Vitalik cho biết trên nền tảng xã hội: Nếu bạn thấy một bài báo nói rằng Vitalik gửi XXX ETH đến nền tảng giao dịch, thì thực ra người bán không phải là tôi mà hầu như luôn là tôi bán cho tổ chức từ thiện nào đó, không phải -các tổ chức lợi nhuận hoặc các dự án khác và người nhận đang bán vì họ cần nó để trang trải chi phí. Tôi đã không bán ETH vì lợi ích cá nhân kể từ năm 2018. Golden Finance trước đó đã đưa tin rằng người phát ngôn của Ethereum Foundation ngày hôm qua đã công bố một khoản chuyển khoản USDC trị giá 15 triệu USD. Ethereum Foundation tuyên bố rằng việc chuyển khoản này không gì khác hơn là một khoản chuyển khoản được ký bởi Ethereum ENS của Vitalik từ một ví đa chữ ký từ thiện. thực sự rời khỏi ví Buterin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr