Ví OKX Web3 đã mở API đa chuỗi Bitcoin

Theo tin tức vào ngày 30 tháng 5, ví OKX Web3 đã mở API đa chuỗi Bitcoin, cung cấp hỗ trợ ví Web3 thuận tiện và mở cho nhiều BTCDApp hơn. Hiện tại, ví OKXWeb3 đã được tung ra thị trường Ordinals đồng thời trên APP và web. Ví OKXWeb3 đã mở nhiều giao diện API bao gồm ví kết nối, ví khởi tạo UTXO phân tách, BRC20 có thể chuyển nhượng được khắc, chữ ký & quảng bá PSBT và API trình cắm. Trước đây, OKX đã thiết lập các tiêu chuẩn phân tích và xác minh kép của ngành BRC20. Khởi chạy trình duyệt BRC20 BTC đầu tiên, v.v.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr