Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhỦy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện Hoa Kỳ...

Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu Chủ tịch SEC hợp tác điều tra

Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo đối với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, yêu cầu ông hợp tác hoặc đối mặt với biện pháp kỷ luật. James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm, nhấn mạnh trong một lá thư gửi Gensler rằng Gensler phải hợp tác đầy đủ. Nếu Gensler không bắt đầu hợp tác, ủy ban sẽ xem xét sử dụng các thủ tục bắt buộc. Comer nói, “Tôi hy vọng Gensler sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của chúng tôi, bắt đầu từ việc SEC cung cấp các tài liệu đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.”