Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông đã cập nhật các câu hỏi thường gặp

Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông đã cập nhật Câu hỏi thường gặp (FAQ) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, liệt kê 2 câu hỏi và câu trả lời thường gặp về tài sản ảo, nhắc nhở các tổ chức tài chính chú ý tuân thủ khi chuyển nhượng tài sản ảo . “Hướng dẫn chống rửa tiền” quy định rằng trước khi chuyển tài sản ảo có giá trị không dưới 8.000 đô la Hồng Kông, tổ chức chuyển tiền phải thu thập và ghi lại thông tin của người chuyển tiền và người nhận tiền, đồng thời gửi thông tin liên quan đến tổ chức thu tiền một cách an toàn.

Các hướng dẫn sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bộ câu hỏi nêu rõ rằng nếu một tổ chức tài chính không thể gửi thông tin cần thiết cho cơ quan thu nợ ngay trước khi hướng dẫn có hiệu lực, thì tổ chức đó nên gửi thông tin cần thiết ngay khi có thể sau khi chuyển tài sản ảo. SFC cũng nhắc nhở rằng việc chỉ dựa vào tuyên bố của chính khách hàng là không đủ để hỗ trợ một tổ chức tài chính xác định quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của khách hàng đối với tài khoản hoặc ví không lưu ký. Xin nhắc lại rằng nên tham khảo các ví dụ về phương pháp xác nhận được nêu trong đoạn 12.10.6 của Nguyên tắc AML, cụ thể là kiểm tra thanh toán vi mô và kiểm tra chữ ký tin nhắn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr