UXLINK thống trị bảng xếp hạng DApp Xã hội DappRadar

Theo thông tin từ DappRadar, UXLINK đang dẫn đầu danh mục DApp Xã hội trên các bảng xếp hạng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Đáng chú ý, dự án cũng lọt vào top 3 bảng xếp hạng tổng thể tháng.

Dữ liệu ấn tượng về UXLINK:

 • Người dùng hoạt động:
  • Hàng ngày: 600.000 – 900.000
  • Hàng tuần: 1,1 triệu
  • Hàng tháng: Vượt quá 3 triệu
 • Tỷ lệ giữ chân người dùng:
  • Tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày/hàng tuần: Trên 60%
  • Tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày/hàng tháng: Khoảng 30%
 • Dữ liệu chuỗi:
  • Số lượng người nắm giữ UXLINK: 3.897.546 (cao nhất trên Arbitrum)
  • Hơn 1,4 triệu người dùng đang tích cực khai thác UXLINK NFT

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr