Upbit sẽ tạm dừng dịch vụ gửi tiền và Staking ATOM do nâng cấp mạng Cosmos

Do nâng cấp mạng Cosmos , Upbit sẽ tạm dừng các dịch vụ gửi, rút ​​tiền và yêu cầu cam kết ATOM vào lúc 17:00 ngày 5 tháng 6. Sau khi mạng được xác nhận là ổn định, sẽ có thông báo riêng về việc hoàn tất nâng cấp mạng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr