Uniswap Foundation nhận được 99% số phiếu ủng hộ chương trình gia tăng sức mạnh quản trị

Hiện có đến 86 triệu phiếu ủng hộ, đạt 99% và chỉ có 770 phiếu chống chương trình gia tăng sức mạnh quản trị của Uniswap Foundation. Mục đích chính là giảm bớt sự va chạm trong hệ thống quản trị của giao thức.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr