Tin nóng ⇢

Uniswap Foundation đánh giá tính an toàn và hiệu suất cầu nối chuỗi chéo

Uniswap Foundation, tổ chức phát triển và hỗ trợ cho giao thức giao dịch phi tập trung Uniswap, phát hành một báo cáo đánh giá về cầu nối qua mạng để xem cách cách Uniswap DAO xử lý các đề xuất liên quan đến cầu nối qua mạng.

Báo cáo này nhấn mạnh ba điểm nội dung chính: rủi ro của trường hợp sử dụng đang được điều chỉnh, khung đánh giá cầu nối qua mạng và nội dung đánh giá cụ thể về các cầu nối qua mạng thay thế.

Uniswap DAO sử dụng quá trình “đề xuất → bỏ phiếu → đưa vào hàng chờ → thực hiện” của Compound trên mạng Ethereum để điều hành và không triển khai hợp đồng điều hành trên các mạng khác.

Thực hiện cầu nối qua mạng đặt ra nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như vấn đề bảo mật, vấn đề linh hoạt và vấn đề kiểm duyệt. Để đánh giá các cầu nối qua mạng, Uniswap Foundation đề xuất một tiêu chuẩn bao gồm cơ chế xác minh rủi ro hệ thống giao thức, rủi ro hoạt động của giao thức và rủi ro mạng lưới.

Tập hợp người xác minh trong giao thức cầu nối qua mạng nên được hình thành từ các thực thể pháp lý riêng biệt có kích thước, uy tín và năng lực đủ lớn và có tính bảo mật cao, tính linh hoạt và đặc điểm chống kiểm duyệt.

Rủi ro hoạt động của giao thức có thể được giảm thiểu thông qua việc triển khai mã nguồn mở đã trưởng thành, có quy trình phản ứng khẩn cấp rõ ràng và khả năng kiểm duyệt mở. Việc hiểu cách giao thức xử lý mô hình hoàn thành của mạng và hậu quả của các sự cố là cần thiết để giảm thiểu rủi ro mạng lưới.

Báo cáo cung cấp một cái nhìn chi tiết và toàn diện về việc đánh giá cầu nối qua mạng trong cộng đồng Uniswap DAO. Từ đó giúp tất cả các thành viên của cộng đồng hiểu rõ về các rủi ro và tiêu chí để đánh giá và lựa chọn các cầu nối qua mạng.

Ngoài ra, Uniswap Foundation khuyến nghị rằng cộng đồng nên xem xét lại hiệu suất của các nhà cung cấp cầu nối, ngay cả khi Wormhole và Axelar được đánh giá là sử dụng phổ biến. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục theo dõi và đánh giá các nhà cung cấp cầu nối qua mạng để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất của hệ thống.

Có thể bạn quan tâm