UniSat phát hành mẫu đơn đặt hàng phân phối token pizza

UniSat đã ban hành một tài liệu trên nền tảng X nêu rõ UniSat sẽ phân phối pizza theo thứ tự yêu cầu và cung cấp biểu mẫu Google cho đơn đặt hàng phân phối pizza.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr