Twitter chính thức của Sofamon bị nghi bị đánh cắp, người dùng nên đề phòng rủi ro

Vào ngày 28 tháng 5, tài khoản Twitter chính thức của dự án xã hội Web3 Sofamon bị nghi ngờ đã bị đánh cắp. Người dùng nên chú ý đến sự an toàn và bảo vệ tài sản cá nhân.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr