Tùy chọn khối ETH trên Deribit mua vào tùy chọn kỳ vọng tăng giá giá 4.000 đô la vào giữa tháng 6 và bán tùy chọn kỳ vọng tăng giá 5.000 đô la

Lin Chen , người đứng đầu doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương Deribit , đã đăng về quyền chọn kỳ vọng tăng giá 5.000 USD, tổng cộng là 4.512 ETH.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr