Trung Quốc tiến đến vòng thử nghiệm tiếp theo của CBDC e-CNY

Trung Quốc triển khai vòng tiếp theo của chương trình thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số của NHTW (CBDC). Tại thành phố Quan Châu, giờ đây có thể thanh toán các chuyến xe buýt công cộng bằng e-CNY trên 10 tuyến đường trung chuyển.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr