Trong ba tháng qua, tỷ lệ chiến thắng của nhóm Pepe là 100%. Cá voi đã chuyển 8,9 tỷ Pepe từ Binance và bắt đầu một vòng xây dựng vị thế mới.

Theo giám sát của nhà phân tích on Chuỗi @ai_9684xtpa, ” Cá voi tỷ lệ chiến thắng 100% trong dải Pepe trong ba tháng qua” dường như đã bắt đầu một vòng xây dựng vị thế mới. Năm phút trước, địa chỉ này đã chuyển 8,9 tỷ Pepe (trị giá 128.000 USD) từ Binance , với giá chuyển trung bình là 0,0000144 USD; dựa trên các hoạt động trước đó, anh ta có thể tiếp tục chuyển token từ Binance .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr