Tổng khối lượng giao dịch của dYdX Chain vượt quá 150 tỷ USD

Theo dữ liệu được dYdX tiết lộ trên nền tảng X, tổng khối lượng giao dịch của Chuỗi dYdX đã vượt quá 150 tỷ USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr