Tòa án xử SEC thắng trong vụ kiện với Watson

Phán quyết cuối cùng cho thấy Waton dính dáng đến nhà công nghệ quá cố John McAfee trong một vụ lừa đảo ICO tại Tây Ban Nha.

Chi tiết: Tại đây

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr